Dette er den første av to varslingsprøver som hvert år gjennomføres i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

- Det viktigste er ikke hvor du søker informasjon ved akutt fare, men at du faktisk gjør det, sier Jon Birger Berntsen i DSB, som er sjef for Sivilforsvaret.

I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer.

Les mer på nettsidene sikkerhverdag.no