Oppegård kommune skal rehabilitere og oppdimensjonere ti meter vannledning ved Sønsterud pumpestasjon med tilhørende vannkummer og omlegging av 50 meter nye vannledning.

Bakgrunnen for dette er å kunne forsyne abonnentene i Oppegård syd med reservevann fra Oslo.

Her kan du lese mer om prosjekt Reservevann