Dagens Barn og unges kommunestyre (BUK) med 30 elever fra 10 skoler har en lang dag i kommunestyresalen. Her skulle de blant annet fordele BUK- midler 2019, det vil si hvilke skoler for tildelt penger til sitt prosjekt.

Dette er prosjektene som det ble søkt om:

 • Kanonballturnering (Fløysbonn)
 • Forbedret seksualundervisning, foredrag med mer (Flåtestad)
 • Sofa i fellesarealet (Flåtestad)
 • Spill og baller til bruk i friminuttene (Ingieråsen)
 • Sunt er godt – energipåfyll gjør en forskjell (Kolbotn)
 • Benker og bord (Sofiemyr)
 • Kokkedag for hele skolen (Tårnåsen)
 • Airtrack (Vassbonn)
 • Kanonballturnering (Østli)
 • Utendørs bordtennisbord (Greverud)
 • Fremmedspråkenes matdager (Hellerasten)

Totalt ble det søkt om 137.500 kroner, men det er kun 50 000 kroner BUK kan bevilge.

BUK2 04.04.19.jpg

Ordfører Thomas Sjøvold gikk rundt og lyttet når BUK-representantene forhandlet seg i mellom.

Så startet forhandlinger mellom skolene. Allianser ble inngått og «støtter du oss, så støtter vi dere"- avtaler ble forhandlet frem.

Tid for votering, sa ordfører. Men først vil jeg ha ordet, sa han.

«Dette er siste gangen BUK er samlet i Oppegård kommune. Dere har vært flinke til å forhandle og mange gode forslag er spilt inn. Jeg har lyst til å foreslå på dette historiske møtet, og som en skikkelig avslutning av Barn og unges kommunestyre at dere kan få en større pott, slik at alle kan gå hjem fra dette møtet, og føle at dere har fått med noe tilbake til sin skole.»

Ordføreren vil foreslå ovenfor formannskapet en ekstrabevilgning på 24 000 kroner.

- Jeg håper at dette kan være en fin avslutning på BUK i Oppegård kommune, sa ordfører.

Forslag til skolenavn på nye ungdomsskole

Om et par år skal en ny ungdomsskole og idrettshall stå ferdig på Sofiemyr. Barn og unges kommunestyre var i fjor høst involvert i å foreslå navn til den nye skolen. Alle elever fra femte til tiende trinn, fikk komme med forslag til navn. Klassene stemte frem sitt forslag til elevrådet, deretter valgte elevrådene ut hvilke forslag som skulle sendes inn fra sin skole. BUK fikk presentert alle skolenes forslag i møte 22. november 2018.

En representant fra Sofiemyr skole tok ordet og sa at vi støtter forslaget om Fram som skolenavn.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av BUK.

Orienteringssaker

Så var det tid for å få informasjon om følgende aktuelle saker.

 1. Newton-rom i Nordre Follo
 2. Elevundersøkelsen 2018
 3. Ny ungdomsskole og idrettshall på Sofiemyr
 4. Forslag om ny forskrift for skoletilhørighet
 5. Tilskudd til nærmiljøtiltak 2018 – tilbakemelding til BUK

BUK ble avsluttet ved 13-tiden.

Her finner du sakspapirene.