Vi benytter anledningen til å oppfordre til at alle barn går eller sykler til skolen.  Foreldre som kjører barn til skolen utgjør en stor sikkerhetsrisiko for andre skolebarn. Gå sammen og lag følgegrupper, la barna gå sammen med venner og lære seg veien til skolen. Skoleveien er en viktig sosial arena, og det er lettere å sitte stille ved pulten etter å ha vært i aktivitet.

På tide å sjekke hekken

Siden det er skolestart ønsker vi at hageeiere er påpasselig med å klippe hekker, busker og trær som hindrer god sikt. Vi kommer også til å dele ut skriv i postkassen til innbyggere med vegetasjon som utgjør en fare for trafikksikkerheten, sier Tomten.