Foto: Direktør i AF Nybygg Geir Flåta og ordfører i Oppegård Thomas Sjøvold. Foto: Jan Walbeck.

- Vi ruster Oppegård for fremtiden og dette moderne, funksjonelle og miljøvennlige bygget blir et viktig supplement til vår helse- og omsorgstjeneste. Vi ser frem til et godt samarbeid med AF Nybygg og gleder oss til bygget står ferdig, sa ordfører i Oppegård Thomas Sjøvold under kontraktsigneringen.

Moderne bygg i massivtre

Bygget er på rundt 10 000 kvadratmeter og vil bestå av fem etasjer med underliggende kjeller. Underetasjen og første etasje er planlagt bygget i stål og betong. De fire øverste etasjene skal bygges i massivtre både i bærende vegger og etasjeskiller og den utvendige trekledningen vil bli varmebehandlet slik at det får en gyllen glød. 

Miljøprofil

Prosjektet har høy miljø- og energiprofil med utstrakt brukt av massivtre og lavkarbon- betong i konstruksjonen. Bygget vil få passivhus-standard med lavt energibehov. Grønt tak med sedum (vekster fra Bergknapp-familien) skal sørge for god håndtering av regnvann, i tillegg til miljømessige gevinster et slikt tak har.

Bruk av massivtre er CO2-vennlig og bidrar med å binde CO2 så lenge bygget står – og materialet er fornybart. Massivtre gir også godt innemiljø og bidrar til riktig luftfuktighet. Byggetiden reduseres ved at alle elementene produseres på fabrikk, fraktes til byggeplass og monteres, noe som gir færre maskiner på byggeplassen og mindre støy. I tillegg legges det opp til fossilfri byggeplass.

Skal stå klart i 2019

- Vi takker for tilliten og ser frem til å jobbe med dette spennende prosjektet, sa direktør for AF Nybygg Geir Flåta.  AF Gruppen har tidligere utført flere prosjekter hvor massivtre er et sentralt konstruksjonselement, blant dem Norges største helsebygg i tre, Ullerud Helsebygg i Drøbak i Frogn.

Kontrakten med AF Nybygg omfatter også områder utenfor bygget og nødvendig infrastruktur. Kontrakten er en generalentreprise med verdi på ca. 210 millioner kroner ekskl. mva. Prosjektet har en total kostnadsramme på 378 mill. kroner brutto.

Arbeidet med tilrigging av tomt starter i september, og vi forventer byggestart i midten av oktober 2017 med ferdigstillelse tidlig i 2019.

ÅF Engineering har designet bygget og står for de prosjekterte løsninger som skal bygges.