Fem entreprenører har konkurrert om oppdraget.
 

Kontrakt om samspill

Kommunen inngår kontrakt med Skanska om totalentreprise med samspill. Det vil si at entreprenøren kommer inn på et tidlig tidspunkt i prosjektet, og vil bidra med sin gjennomføringskompetanse til at vi sikrer gode og gjennomførbare løsninger til riktig pris, kvalitet og fremdrift. 

- Dette er et prosjekt mange har jobbet lenge med og ventet lenge på, så dette er en stor dag for kommunen, sier ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold.  - Vi ser frem til samarbeidet med Skanska og gleder oss til å se ungdomsskolen og idrettshallene ferdig om et par år, sier Sjøvold.

Vil bygge for et bedre samfunn

Konserndirektør FO Bygg i Skanska Tor Arne Midtskogen, mener dette er et prosjekt som gjør at de får levendegjort sin visjon.

- Skanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. I dette prosjektet får vi bidra til at den oppvoksende generasjonen får et moderne og stimulerende læringsmiljø, og ikke minst glede av idrettshallene langt utover skoletiden. sa Midtskogen. 

Blir et miljøbygg

Prosjektet blir også det første i kommunen som blir BREEAM- NOR-sertifisert. Det betyr at det stilles høye krav til kvalitet innenfor miljø, helse og inneklima. Byggeprosjektet blir med det kommunens første bærekraft-sertifiserte bygg.

- Vi håper og tror det blir et fremtidsbygg som vi kan være stolte av på mange måter - og som barn, ungdom og voksne vil få glede av i mange år fremover, sier Sjøvold.  

Et stort prosjekt for kommunen

Det utredes det nå blant annet om takhøyden på idrettshallen skal økes utover 7 meter som opprinnelig planlagt.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for kommunen, og med Skanska får vi en solid entreprenør som har lang erfaring med denne type bygg – og som vi er sikre på at vil gi oss riktig og god kvalitet. Vi har høye forventinger til Skanska i dette prosjektet, og ser frem til et godt samarbeid, sier prosjektsjef Alan Raouf i Oppegård kommune.