I mars i år ble legevaktordningen endret. Tidligere var legevakten en virksomhet under Ahus, mens innbyggerne nå forholder seg til Follo Lokalmedisinske Senter.

Nå vil ledelsen og de ansatte vite hva brukerne mener om tilbudet på kveld- og nattestid, og i helgene.

Bruk muligheten

- Ved å gi spørreskjemaet til 500 personer håper vi å få svar på hva brukerne mener om tilbudet, hvordan de blir tatt imot og den behandlingen de får, sier Tove Kreppen Jørgensen. Hun oppfordrer alle til å svare. - Det er viktig med tilbakemeldinger på det arbeidet vi gjør og jeg håper jo at folk er opptatt av legevakttilbudet, sier hun.