Høringsperioden varer fram til 31. januar 2019.

Gjestebud

Vi oppfordrer også innbyggere til å invitere til såkalte gjestebud for å diskutere kommuneplanen for Nordre Follo. Et gjestebud innebærer at innbyggere selv inviterer gjester hjem til seg, eller møtes et annet sted, for å diskutere ett eller flere tema som kommunen ønsker innspill til. Kommunen lager opplegg for gjestebudene og tar i mot innspill i etterkant.
Er du interessert i å være gjestebudvert kan du ta kontakt med Heidi Berentsen.

Se dokumentene

Se høringsdokumentene
Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.