Åpningstider

Morgenåpning: kl. 07.30 - skolestart
Ettermiddag: kl. 17.00 - skoleslutt

Kontaktinformasjon

Base Telefon
Rød base
SFO-base for 1. trinn. Holder til i A-fløyen i direkte tilknytning til klasserommene. 
Baseleder er Hilde Hagen Deraas
66813014
Grønn Base
SFO-base for 2. trinn. Holder til i A-fløyen i direkte tilknytning til klasserommene.
Baseleder er Tina Larsen
66813013

Blå base
SFO-base for 3. trinn. Holder til i D-fløyen nærmest fotballbanen
Baseleder er Janne Hjeljord

66813011

Gul base
SFO-base for 4. trinn. Holder til i D-fløyen nærmest hovedinngangen. 
Baseleder er Terje Holm   

45404089

 

For mer informasjon om SFO, last ned hefte her: Informasjon til foresatte ved skolestart SFO 2019-20

 

Aktiviteter

Barna velger i stor grad hvilke aktiviteter de ønsker å være med på i SFO tiden.

Aktiviteter med eksterne aktører

I løpet av året arrangeres det noen aktiviteter med eksterne aktører, f.eks. skiskole i regi av skiforeningen, dette er aktiviteter som ikke er inkludert i SFO avgiften, men som foreldre kan velge å betale for.

Leksehjelp

3. og 4. trinn får tilbud om leksehjelp i SFO -tiden. Tilbudet er gratis og informasjon sendes ut ved skolestart.