Åpningstider

Morgenåpning: kl. 07.30 - skolestart
Ettermiddag: kl. 17.00 - skoleslutt

Kontaktinformasjon

Base Telefon
Grønn Base
SFO-base for 1. trinn. Holder til i A-fløyen i direkte tilknytning til klasserommene.
Baseleder er Tina Larsen
66813013
Rød base
SFO-base for 2. trinn. Holder til i A-fløyen i direkte tilknytning til klasserommene. 
Baseleder er Janne Hjeljord
66813014
Blå base
SFO-base for 3. trinn. Holder til i D-fløyen nærmest fotballbanen. 
Baseleder er Terje Holm       
66813011
Gul base
SFO-base for 4. trinn. Holder til i D-fløyen nærmest hovedinngangen. 
Baseleder er Kristian Hartford
45404089

 

For mer informasjon om SFO, last ned hefte her:
Informasjon til foresatte ved skolestart SFO 2018-2019

 

Aktiviteter

Barna velger i stor grad hvilke aktiviteter de ønsker å være med på i SFO tiden.

Aktiviteter med eksterne aktører

I løpet av året arrangeres det noen aktiviteter med eksterne aktører, f.eks. skiskole i regi av skiforeningen, dette er aktiviteter som ikke er inkludert i SFO avgiften, men som foreldre kan velge å betale for.

Leksehjelp

3. og 4. trinn får tilbud om leksehjelp i SFO -tiden. Tilbudet er gratis og informasjon sendes ut ved skolestart.