Åpningstider:

Morgenåpning: kl 07.30 - undervisningsstart.

Ettermiddag: Undervisningsslutt  - kl 17.00.

Du kan sende e-post direkte til basene. Disse skal kun inneholde opplysninger om når barnet skal gå hjem, blir hentet av andre eller liknende. E-poster leses cirka klokken 12.00.

 

Plandager og fridager

Skolefritidsordningen har 5 plandager hvor vi har stengt. Dette gjelder for alle elever, både de som har 10 og 11 måneders tilbud.

Se skoletidsplanen for detaljer.

 

Påmelding, endring og oppsigelse

Alle endringer som gjelder plass i skolefritidsordningen må du registrere via hovedsiden for SFO her