Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til barn på 1. – 4. trinn. Dette er hjemlet i opplæringsloven § 13-7. Ansatte i SFO og skole samarbeider, slik at helheten i dagen blir best mulig for barna. Rektor er øverste administrative og faglige leder for skolefritidsordningen. SFO-leder er daglig leder.

Vi på Sofiemyr SFO, Sofus, jobber for et trygt og godt skolemiljø og for at barna skal tilegne seg gode sosiale ferdigheter.

Vi har et godt samarbeid med undervisningsdelen om blant annet regler og rutiner, og ikke minst holdninger, noe som gir barna en forutsigbar hverdag.

SFO på Sofiemyr er barnas arena hvor vi legger vekt på barnets behov for lek, både spontane og litt mer styrte.

Vi har også tilbud om aktiviteter som fremmer kreativitet og nysgjerrighet. Alle aktiviteter er frivillig for barna å være med på. Fysisk aktivitet er noe vi ser viktigheten av, og vi er ute hver dag.   

Barna får servert ett enkelt måltid som tilberedes på SFO, brødmat og korn og enkle varmretter.

SFO har egen rammeplan som danner grunnlaget for mye av det vi jobber etter, i tillegg følger vi kommunens og skolens planer.  

 

HER VIL VI LEGGE UT INFORMASJON FRA SOFUS.

SommerferieSofus for nye 1.klassinger fra høsten 2019

Sofusnytt desember 2018

Informasjon om høstferien på SFO

Sofusnytt august 2018

 

Kontakt oss

Base Telefon og e-post
1. trinn

464 43 352, Baseleder Merethe Ulvøy, merulvoy@365.oknett.no

2. og 4. trinn

932 79 243, Baseleder Siv-Monica Smestad, sivsmest@365.oknett.no

3. trinn

932 83 421 Baseleder Lin Groa Haugen, linhauge@365.oknett.no

Åpningstider

Morgenåpning: Fra kl. 07.30 og frem til undervisningsstart

Ettermiddag: Fra undervisningsslutt og frem til kl. 17.00

SFO-leder

Kari Skarderud

Tlf: 66 81 42 03

Skolens sekretær:  Tlf 66 81 42 00

Påmelding, oppsigelse, endring

Lenke til foreldreportalen

Plandager og fridager

Skolefritidsordningen har fem plandager hvor Sofus har stengt. Dette gjelder for alle elever, både 10- og 11-måneders tilbud.

Se skoletidsplan for detaljer.