Tilbudet på SFO kommer i tillegg til den daglige undervisningstiden og strekker seg utover skoleårets varighet. Opplegget i SFO tar utgangspunkt i barnas behov for tilsyn, omsorg og lek. Vi tilrettelegger for og aktivisere den gode leken der barna opplever frihet til egne valg og erfarer positivt sosialt samspill. Barna forholder seg til en daglig rutine med måltid, utetid og får daglig tilbud om organiserte aktiviteter. Tilbudet tar hensyn til barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

  • Se her for mer informasjon om SFO i Oppegård kommune som:
    - Rammeplan og vedtekter for SFO i Oppegård
    - Endring/oppsigelse av SFO-tilbudet
    - Priser mm.

SFO har åpent hver dag fra kl. 07.30-08.15 og fra undervisnings slutt og fram til kl. 17.00 de antall dager pr. uke barnet har SFO-tilbud.

De organiserte aktivitetene blir alle lagt til ettermiddagene mellom kl. 1400 og 1530.

Direktenummer til de ulike SFO-basene:

Piril 1. trinn. Tlf 66 81 20 16, mob. 413 90 524

Stor-basen (Tunet og Stjerna) 2.-4. trinn. Direkte Tunet: Tlf. 66 81 20 31, Direkte Stjerna: 66 81 20 55 mob. 413 86 216