De ansatte i skolefritidsdel og undervisning samarbeider slik at helheten i dagen blir best mulig for barna. Rektor er den øverste administrative og faglige leder for SFO, SFO-leder er daglig leder, ellers er det ansatt baseledere og fagarbeidere/assistenter.

Baselederen er ansvarlig for den daglige driften og organiseringen på basen og er kontaktpersonen for foreldrene. Personalet arbeider i team, de har ulike ansvarsområder men rullerer i forhold til arbeidsoppgaver.


SFO-leder

Line Skjerven Larsen, send e-post , tlf. 66 81 20 03

Storbasen 2.-4. trinn.:
Tunet Tlf. 66 81 20 31 og 
Stjerna  Tlf. 66 81 20 55 
Mobil 413 86 216

Baseleder: Line Skjerven Larsen, send e-post
tlf. 66 81 20 03
________________________________________________ 

Piril 1. trinn. Tlf. 66 81 20 16, mob. 413 90 524

Annikken Kire, send e-post
tlf. 66 81 20 41 (arbeidsrom - formiddag)