Pasienter og pårørende kan låne lokaler til ulike arrangementer og samlinger. Sykehjemmet kan også være behjelpelig med dekketøy.

Fotpleier, frisør og tannpleier

Sykehjemmet har avtale med fotpleier en gang i måneden og frisør to ganger i uken. Tannpleier kommer til sykehjemmet en gang i måneden. Vi bestiller timer for pasientene. De må selv betale for fotpleier og frisør, mens tannpleier er gatis.