Fotpleie, frisør og aromaterapeut

Sykehjemmet har en avtale med fotpleier, frisør og aromaterapeut. Pasientene må selv betale for behandlingen.

Tannpleie

Tannlege og tannpleier kommer til sykehjemmet én gang i måneden. Vi bestiller time for pasientene.

Turer og aktiviteter

Sykehjemmet legger vekt på kultur, aktiviteter og trivsel som sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.

Aktivitører tilbyr faste aktiviteter for pasientene på sykehjemmet. Det er ulike gruppeaktiviteter, som håndarbeid, høytlesning, malegruppe og turer med Høyåsbilen.

Aktivitetskalender

Aktivitørene lager en aktivitetskalender for hver måned, med blant annet konserter, andakter og bingo. Kalenderen gir også en oversikt over tilbud fra frivillige, som hyggekvelder, turer og salg fra kiosktralle.Du finner kalenderen på oppslagstavlen på sykehjemmet.

Frivillige

Sykehjemmet samarbeider med frivillige organisasjoner og privatpersoner. Vi ønsker kontakt med flere frivillige for å bidra med gode opplevelser for de som bor på sykehjemmet.

Ta kontakt med virksomhetsleder Marie G. Rolstad på e-post eller telefon 66 81 51 59 / 928 04 715 hvis du ønsker å bidra.