Sentrumsplanen legger også til rette for en sammenhengende bypark ved Kolbotnvannet, åpning av bekkedrag og turveisystemer. Planen har et tydelig og enkelt plangrep som sikrer en helthetlig utvikling av sentrum og bygger opp om særtrekkene i Kolbotn; jernbanestasjonen og Kolbotnvannet med grønne omgivelser.   

Boliger med gode uteområder

Kolbotn kan få mellom 1200 og 1600 nye boliger i gangavstand til stasjonen. Boligene blir en blanding av rekkehus og blokker. Høyden vil variere mellom tre til seks etasjer. Boligene er trukket ut mot gater og parker slik at det dannes store, skjermede felles private uteområder innenfor.

– Planen inneholder totalt 13 boligfelt og vi regner med at flere utbyggere og arkitekter står klare til å sende inn forslag til detaljreguleringer sier plansjef Anne Holten. Forslagene blir vurdert på bakgrunn av føringene i sentrumsplanen.

Prioriterer fotgjengere, sykkel og kollektivtransport

Kolbotn stasjon skal bli et kollektivknutepunkt med matebusser til og fra stasjonen. Ny stasjon skal bygges om med en ny flott undergang som binder sammen øst- og vestsiden av sentrum.

– Vi ønsker at det skal være enkelt å gå og sykle til daglig og har planlagt kollektivfelt i begge retninger på Skiveien, sier Holten.

Park og turområder

Et sammenhengende byparksystem med Kolbotvannet, åpne bekkedrag og et nettverk av turveier, aktivitetsområder, plasser og torg danner ryggraden i Kolbotn sentrums offentlige rom.

– Vi planlegger turvei og broer mellom Tangen og Veslebukta, og foreslår å flytte og utvide aktivitetene i Generasjonsparken forteller Anne Holten. Blant annet blir det ny ballplass, jungelsti og aktiviteter som pumptrack og petankbane i Storebukta. På torget blir det nytt amfi og lekeapparater. Langs Kolbotnvannet blir det oppholdssoner med benker og aktiviteter for store og små.

Signalbygg

Kommuneplanen åpner for å plassere et signalbygg i sentrum. I planen er det derfor foreslått å bygge om sentrumsbygget med boliger, handel og mulighet for trenings- og velferdstilbud. Bygget skal ha høy arkitektonisk kvalitet, og vi anbefaler derfor at det blir arrangert en arkitektkonkurranse, sier Holten. 

Hva skjer videre?

Sentrumsplanen blir lagt ut på høring 24. november så innbyggere, velforeninger, organisasjoner og andre kan komme med innspill. Fristen er 5. januar 2017. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 13. februar 2017.  

Du finner alle dokumenter og informasjon om høringen under:

Områderegulering for Kolbotn sentrum.

Åpent møte om sentrumsplanen 5. desember

Ordfører Thomas Sjøvold inviterer til åpent møte i Kolben Sal 1 mandag 5. desember kl. 18.00. Ansatte i administrasjonen presenterer planen og svarer på spørsmål.

Åpent plankontor 30. november og 7. desember

Onsdag 30. november og onsdag 7. desember kl. 13.00 – 18.00 blir det åpent plankontor på rådhuset.  Ansatte i administrasjonen vil være til stede og kan svare på spørsmål.