Dette skjer torsdag 27. september

 • Kl. 11.oo–12.00 - konsert med Kari Svendsen i Kolben 1 etg. (storsalen). Gratis inngang.
 • Kl. 12.00–14.00 -  «Føre var..» i seniorsenterets lokaler i 3. etasje.

Stands, miniforedrag, lunsj, kaffe og kaker. Du kan blant annet møte disse på stands:

 • Brann
 • «Vi vil»
 • Frivilligsentralen
 • Biblioteketet:
  • Digital festival
  • «på nett klokken ett»
 • Fysioterapeutene i Oppegård, hva slags tilbud finnes?
 • «sterk og stødig» grupper
 • Ergoterapeutene i Oppegård, hva slags tilbud finnes?
 • Hverdagsrehabilitering
 • Utsikten- Velferdsteknologi. Hva finnes gjennom Oppegård kommune?
  • Demo av medisindispensere i Lillesalen: kl. 12.00 og kl. 13.00
 • Velferdsteknologiambassadører, se og prøv en GPS klokke
 • Seniorsentrene i Oppegård, hva skjer på seniorsentrene?
 • «Takk bare bra!»

Fredag 28. september kl. 12.00

Da er det  konsert på Toppenhaug seniorsenter.  Gratis inngang.

Arrangement ved Eldrerådet og seniorsentrene i Oppegård.