Ingieråsen skoles visjon lyder ’Rom for kunnskap, kreativitet og hverandre’. Skolen forplikter seg således til å vektlegge elevenes faglige utvikling i et stimulerende og trygt miljø. Fundamentet for skolens kunnskapssyn er at samtlige elever skal mestre grunnleggende ferdigheter for egen utvikling og videre læring. Skolen har videre områder som vi på mer permanent basis har utpekt som satsningsområder og hvor vi betrakter oss selv som en foregangsskole:

1. Internasjonalisering og kontakt / utveksling med elever i andre land skal gi verdifull kunnskap om den verden vi lever i. Mer om dette kan du lese her.

2. Utvikle elever som skal bli gode i lesing, regning, bruke IKT og ha gode språkkunnskaper slik at de har et godt grunnlag for egen utvikling nå og i fremtiden.

3. Rom for alle  og tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp ved Ingieråsen skole.

4. Det pedagogiske personalet skal veilede elevene i læreprosessen, opptre som tydelige ledere og være gode forbilder.