Samværs- og trivselsrutinene beskriver forhold spesielt for Tårnåsen skole. Rutinene bygger påForskrift om ordensreglement for grunnskolene i Oppegård kommune, som gjelder uavkortet. Rutinene gjelder i skolens åpningstid kl. 07.30 - 17.00 og på arrangementer i skolens regi.