Ordensreglementet for grunnskolen i Oppegård gjelder uavkortet. Skolens samværs- og trivselsrutiner beskriver forhold som gjelder spesielt for Kolbotn skole. Begge deler gjelder i skolens åpningstid kl. 07.30 - 17.00 og på arrangementer i skolens regi.

Læring

 • Vi møter presis til timene, har spist frokost og har med matpakke
 • Vi gjør lekser til avtalt tid og har med nødvendig utstyr
 • Vi holder arbeidsro

Trivsel

 • Vi hilser på hverandre
 • Vi viser hensyn og respekt for andre i væremåte og ordbruk, og bruker ikke banneord
 • Vi gjør ikke narr av, erter, plager eller utestenger noen på skolen, skoleveien eller på digitale medier
 • Vi sier fra til en voksen hvis noen blir gjort narr av, ertet, plaget eller utestengt

Orden

 • Vi oppholder oss på skolens område i skoletiden
 • Vi er ute i friminuttene
 • Vi oppholder oss ikke på toalettene
 • Vi holder oss innenfor merkede grenser på leirplassen
 • Vi kaster snøball kun mot oppsatte blinker
 • Vi holder det ryddig i klasserom, garderober og gangareal
 • Vi tar av oss utesko og uteklær i gangen
 • Vi merker klær og utstyr med navn før vi tar det med til skolen
 • Vi går på høyre side i trappene
 • Vi bruker ikke mobiltelefon i skoletiden, på SFO eller på leksehjelpen
 • Vi spiser godteri og kaker kun ved spesielle anledninger etter avtale med personalet

Uteområdene

Enkelte leker/aktiviteter kan forbys i perioder. Inspiserende voksen gir beskjed om dette.

Bruk av ball

 • Ballspillplassene brukes etter avtalte tider
 • Fotball bruker vi på ballbanen, i ballbingen og på vegg uten vindu mellom jentetoalett på paviljongen og kunst/håndverk
 • Basketbanen brukes først og fremst til basketball
 • Tennisball og mindre baller kan kastes mot høyre side av den store vestveggen på hovedbygningen og liten vegg på paviljongen nærmest Mauren

Sykler, sparkesykler, skateboard og rulleskøyter

Det er foreldrene som avgjør om deres barn får sykle til skolen. Skolen anbefaler at elevene har tatt sykkelprøve i mai 4. trinn før de får sykle alene. Dersom foreldrene tillater sitt barn å sykle alene til skolen uten sykkelprøve, ønsker skolen skriftlig beskjed om dette.

 • Vi bruker egnet hjelm til sykkel, sparkesykkel, skateboard og rulleskøyter
 • Vi sykler ikke på skolens område i skolens åpningstid
 • Vi kan bruke området fra porten i Fjellveien og til der alléen begynner, samt området foran paviljongen til sparkesykler, skating og rulleskøyter

Bordtennisbord

 • 3. og 4. trinn bruker bordet ved gymsalen. 5. - 7. trinn bruker bordet ved paviljongen
 • Bordene kan brukes til Bey-blade og andre leker dersom ingen spiller bordtennis
 • Det er ikke tillatt å sitte eller stå på bordene

Trær

 • Trærne ved fotballbanen skal ikke klatres i
 • Man kan klatre i trærne ved hinderløypa
 • Vi brekker ikke kvister av/fra trærne

Skøytebanen

 • Skøytebanen er kun for skøyteløpere
 • Alle bruker egnet hjelm, dvs. hjelmer som er laget for å tåle flere støt (ishockey, slalåm eller skating)
 • Kølle brukes kun i spill, organisert av voksen
 • Skøyter tas på utendørs

Ved organisert spill i skole og SFO

 • Vi bruker hjelm med gitter
 • Vi spiller med kølle under ankelhøyde
 • Vi bruker ikke keeper
 • Vi utviser forsiktighet ved bruk av kølle

Aking

Sklien kan bli stengt dersom inspiserende voksen vurderer den som farlig. Elever som ikke overholder reglene kan bli vist bort fra sklien.

 • Vi holder god avstand til hverandre i bakken
 • Vi kan bruke små rumpeakebrett eller andre myke ting å skli på
 • Vi sitter max to personer på hver matte/brett
 • Vi går ikke i sklien
 • Vi aker ikke i veien/alléen opp mot skolen

Ski

 • Vi bruker bakken nedenfor ballbingen til skileik når snøforholdene tillater det

 

Ski- og akeutstyr som tas med hjemmefra oppbevares utendørs på eget ansvar.

Hvor går skolegrensen?

Se etter merker på trær i skogområdet bak gymsal og paviljong

 • Skogen bak paviljongen er forbeholdt 6. og 7. trinn
 • Grensa for 1. - 5. trinn går ved søppelkassene ved paviljongen
 • Grensa nederst i skolebakken går ved nederste lyktestolpe
 • Grensa mot Ormerudveien/Fjellveien følger gjerdet
 • Grensa mot parkeringsplassen går ved stor stein i lite skogholt