Trivselsregler for Østli skole

Utviklingen av elevenes sosiale kompetanse er et felles ansvar for hjem og skole. Skolen er pålagt å arbeide systematisk med sosiale ferdigheter. L-06 understreker at skolen ikke bare har faglige mål, men også mål knyttet til sosial og personlig utvikling. I kommunestyret 15.9.10 ble følgende formulering tiltrådt: Oppegård kommune innfører skriftlig vurdering for 1.-7.trinn i sosiale ferdigheter fra og med våren 2011. Sosial kompetanse er ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er viktig å beherske ut fra tre forhold:

 • øke trivsel og fremme utvikling
 • mestre ulike sosiale miljøer
 • etablere og vedlikeholde relasjoner eller vennskap

 

 

 

Jmf. Forskrift for ordensreglement for grunnskolene i Oppegård vedtatt 25/9-17.

 

Husregler/Universelle regler

 • Vi hilser hyggelig på dem vi møter
 • Vi går rolig inne
 • Vi bruker innestemme
 • Vi holder gjerne døra åpen for hverandre
 • Vi viser hensyn og er grei mot andre
 • De voksne er ledere
 • Vi følger klassens egne trivselsregler

 

Innemiljø

 • Vi holder orden i garderobene
 • Vi bruker innesko
 • Vi holder orden i klasserommet
 • Vi spiser godteri bare etter avtale med en voksen
 • Vi tar vare på egne og andres eiendeler
 • Vi bruker ikke mobiltelefoner, smartklokker eller andre elektroniske spill/ leker på skolen. Mobiltelefoner og smartklokker må ligge avslått i sekken på skolen.

 

Skolegård

 • Hoppe- og slengtau skal brukes til hopping i skolegården. Annen bruk av tau er ikke lov
 • Vi kaster og sparker ball på disse veggene:

            -stor ball på nordveggen ved gymsal
            - liten ball på nordvegg hovedbygget og østveggen ved Pirilbakken

 • Pinner skal være i skogen
 • Vi leker ved bekken bare når det er voksne der. Dette gjelder også om vinteren.
 • Vi oppholder oss ikke på sykkelparkeringen.
 • Hytter bygger vi i skogen
 • Vi klatrer i trær i skogen, ikke de som er i skolegården
 • Vi skal ikke lekeslåss.

 

Skogen

 • 1.-4.trinn leker i skogen i sør og vest (ikke på nedsiden av fotballbanen)
 • Vi leker bare på hitsiden av lysløype, fjellet og naboene i sørvest.
 • Vi tar ikke fra steder der andre har lek/vi ser at det er en hytte.
 • Hyttene vil bli sanert dersom man ikke overholder reglene.

 

Vi har et aktivt tilsyn i skogen (alltid en voksen i skogen)

Tilsyn i skolegården omfatter også skogen i vest (mellom paviljongen og Østlikollen)

Lærerne må snakke om sanering og opprydding før friminuttene. Stort fokus på trivselsreglene i forhold til oppførsel mot hverandre.

Å dele i områder hindrer god lek med aldersblanding.

 

 

Kjennetegn ved sosial kompetanse

 • Du er høflig
 • Du vet hvordan du skal oppføre deg
 • Du er vennlig og hyggelig
 • Du lytter aktivt til andre
 • Du gir positiv respons
 • Du våger å stå for egne synspunkter og ønsker
 • Du har evne til å bry deg om andre.
 • Du aksepterer at mennesker er ulike

 

Vi trener på å gi elevene gode verktøy for å håndtere sosiale handlinger. Gode sosiale handlinger kan være:

 

 • Barn gir hverandre ros
 • Anerkjenner hverandre
 • Er vennlige og høflige
 • Er i stand til å sette seg inn i hvordan andre har det

 

Sosialt kompetente barn utfører positive sosiale handlinger.

 

 

 

Fadderordning

Grupper av 6.klassinger har fadderansvar for grupper av 1.klassinger. Forslag til aktiviteter i høsthalvåret:

 • bli kjent
 • omvisning på skolens inne- og uteområde
 • spise sammen
 • leke i friminutt
 • spille spill/Røris
 • høytlesing i faddergrupper
 • tur
 • følge til og fra julegudstjeneste

 

Sykkel, sparkesykkel, skateboard og rulleskøyter:

 • Vi skal ikke sykle i skolegården mellom kl. 07:30 og 17:00 Sykler parkeres ved sykkelstativer. Sparkesykler parkeres i skogen ved skuret.

 

 • Skolen har ingen regler for bruk av sykkel, sparkesykkel, skateboard og rulleskøyter til og fra skolen. Det er foresattes valg og ansvar. Foresatte må hjelpe barna med trafikkregler/ sikkerhet. Hjelm skal benyttes.  

 

Vinter

 • Vi kan bare kaste snøball på oppsatte blinker
 • I Pirilbakken kan vi i friminuttene kun skli uten bruk av rattkjelke, akebrett etc.
 • Vi kan ikke være på isen når skøytebanen blir feiet og sprøytet
 • Hvis vi ønsker å stå på skøyter og snowboard, må vi bruke hjelm
 • Dersom vi tar på skøyter inne, må vi bruke kalesjer
 • Kjelker, akebrett og ski setter vi langs veggen ute
 • Ishockey er lov i undervisning- og SFO-tid. Hjelm er påbudt.

 

 

 

 

 

Alle elever skal oppleve et godt sosialt miljø

Tiltak: Skolen iverksetter tiltak for å bidra til at lærers relasjonsbygging til enkeltelever pågår kontinuerlig og har høy kvalitet:

 

Verdidrøftinger, observasjon, kollegaveiledninger og kompetanseutvikling på feltet blir satt på dagsorden minst en gang pr. år. Kursing i kommunikasjon, klasseledelse og relasjonsbygging (bl.a. LØFT). Veiledning, oppfølging, observasjon ved behov. Elevsamtaler. Se alle elevene hver dag og ta deres problemer på alvor. Temaet om mobbing og vold skal tas opp hvis det er behov mellom SFO-personalet og lærerne