En same er en person som kan skrives inn i samemanntallet. For elever er det tilstrekkelig at en av foreldrene kan skrives inn i samemantallet.

Forutsetning

Hvis minst ti elever i en kommune utenfor samisk distrikt ønsker opplæring i og på samisk, har de rett til dette hvis det er minst seks andre elever igjen i gruppen.

For å opprette en egen samisk klasse/gruppe, må det være minst ti elever. Gruppen kan ha aldersblanding. Opplæring gis på samisk og følger Læreplanverket for Kunnskapsløftet – samisk. 

Ta eventuelt kontakt med rektor på egen skole for mer informasjon.