Bilde: Fra venstre Asad, Hilde Lervik (OKS), Iqro, Avin og Abdulsalam (tekst og foto Jan Walbeck)

Formålet med samfunnskunnskapskurset er å bidra til at deltakerne blant annet får kunnskap om viktige historiske, sosiale og politiske forhold i Norge og bli kjent med norske samfunns-forhold på eget språk. Kurset følger en egen læreplan, og undervisningen pågår på et språk deltakerne forstår.

Virksomhetsleder Hilde Lervik fra Oppegård kvalifiseringssenter (OKS) forteller at samfunnskunnskapskurset gjennomføres så tidlig som mulig etter at deltakerne har begynt på norskopplæringen. Det er tospråklige faglærere som holder kursene, og vi har i Follo knyttet til oss lærere som til sammen behersker 18 ulike språk.

Kurset tar opp mange aktuelle og nyttige emner for å innrette seg i å bo i Norge. Mange av emnene inngår også i den daglige norskundervisningen.

Et omfattende kurs

Mange temaer skal gjennomgås, slik som: levesett, likestilling i Norge, hvordan helsevesenet fungerer, fastlegeordning, utdanningssystemet, rettigheter og plikter som innvandrer, geografi og historie, barneoppdragelse, demokrati og velferdsordninger og litt om hvordan arbeidslivets skrevne og uskrevne regler fungerer i Norge.

For å få permanent oppholdstillatelse i Norge er det krav om å gjennomføre kurset og bestå den avsluttende prøven i samfunnskunnskap, i tillegg til gjennomført norskopplæring.
- Dette er i overenstemmelse med utlendingsloven fra desember 2016, sier Lervik.

Kunnskap om å leve i Norge

Vi møter fire av deltakerne og de snakker brukbart norsk. Alle sier at det er bra at kurset undervises på sitt eget språk, siden det er enklere å diskutere og stille spørsmål når noe er uklart.
- Vi lærer litt om alt, sier de.

Det skjer mye på kort tid og det er bra, forteller Avin fra Irak (35). Hun har bodd på mottak i elleve år og er glad for å komme til Oppegård med sin familie.

- Målet er å bli tolk, forteller hun.
Abdulsalam (44) er utdannet lege i Syria og har et stort ønske om å fortsette sin legegjerning i Norge.
- Kurset er nyttig og det er interessant å se alle ulikhetene i forhold til mitt hjemland Syria, sammenlignet med Norge, forteller han.
- Jeg ønsker å bli sykepleier etter hvert, forteller Iqro (26) fra Somalia. Hun forteller at på kurset diskuterer og prater vi mye om de temaene som er oppe. Selv om vi i utgangspunktet skal lære norsk, så er det nyttig å få dette kurset på eget språk. Det er så mye å sette seg inn i og hadde alt vært på norsk, er jeg ikke sikker på om jeg hadde fått med meg alt.
Asad (21) forteller at kurset omfatter et stort tema og har fått med seg at Norge er bygd opp som et velferdssamfunn.
- Jeg får masse kunnskap om det å leve i Norge, forteller Asad.

Follosamarbeid

Hilde Lervik forteller at de får gode tilbakemeldinger fra deltakerne. I Follo har vi organisert det slik at kursene holdes med 25 timer i vinterferien og 25 timer i høstferien.
- For å kunne tilby kurset på 18 språk har vi et samarbeid med de andre voksenopplæringssentrene i Follokommunene, sier Lervik.

340 deltakere

Samfunnskunnskapskurset er et stort arrangement med mye planlegging og organisering, og denne vinterferien holdes kurs for til sammen 340 deltakere i Oppegård, Ski, Ås og Askim.
- I Oppegård holdes kurs på arabisk, somalisk, urdu/ hindi, forteller Hilde Lervik.

Den største gruppen i Follo er for tiden arabisktalende deltakere, og vi har derfor til sammen fem grupper med kurs på arabisk i vinterferien.