Kommunens fysiske utvikling har stor betydning for folkehelse, miljø og samfunn. Fortetting  langs jernbanen og senterutvikling skal bidra til å bevare  grøntområder, fremme sykkel og gange og redusere klimautslippene.

Gode boliger og uteområder er viktig. Kommunen støtter også opp om fysisk aktivitet ved å tilrettelegge for lek, idrett, friluftsliv, sykkel og gange.

Kommunen er en sykkelkommune og samarbeider med fylket og vegvesen om å gjøre det enklere og tryggere å sykle.

Kontakt oss

Leder: Arild Øien
Telefon 66 81 90 90
Besøksadresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Samfunnsutvikling