Samarbeidet er viktig i selg selv, i tilegg til at pårørende ofte er talerør for pasienten.

Innkomst- og oppfølgingssamtale

Når pasienter kommer til sykehjemmet avtaler vi innkomstsamtale med pårørende. Samtalen gjennomføres i løpet av de to første dagene. Her utveksler vi informasjon om pasienten og sykehjemmet og avtaler oppfølgingssamtaler hvert halvår. Vi kontaker også pårørende hvis pasientens helse- og livssituasjon endrer seg. 

Kontaktperson

For pasienter med flere pårørende velges det ut en hovedpårørende. Vedkommende får ansvar for å dele informasjon med de andre pårørende.

Pårørendekvelder

Vi arrangerer felles pårørendekvelder hvert halvår. På disse kveldene har vi foredrag/innlegg om relevante tema, i tillegg er det en viktig møteplass for pårørende.

Pårørenderåd

Sykehjemmet har et nyetablert pårørenderåd. Her ønsker vi å løfte mange ulike saker knyttet til sykehjemmets drift og utvikling. Vi ønsker med dette å holde en god og åpen dialog med våre pårørende.

Nyhetsbrev

Sykehjemmet har et eget nyhetsbrev som sendes ut seks ganger i året. Nyhetsbrevet sendes ut på e-post og henges opp i avdelingen.

For påmelding klikk på lenken under.

Nyhetsbrev