Gjennom vårt samarbeid ønsker vi at elevene skal få en skolehverdag preget av trygghet, trivsel og personlig vekst, både menneskelig og faglig. Godt samarbeid mellom hjem og skole bidrar både til gode læringsvilkår for hver enkelt elev og til et godt skolemiljø for alle på skolen. Godt samarbeid mellom hjem og skole bidrar både til gode læringsvilkår for hver enkelt elev
og til et godt skolemiljø for alle på skolen.

Les: Plan for et godt samarbeid mellom hjem og skole