Det er også et problem at grusen som strøs feies rett av veien etter at strøbilen er ferdig. Store mengder grus ligger i grøfta til ingen nytte – vi finner den igjen til våren i sluk og sandfang. I går ble det prøvd å strø med sand. Dette fungerer noe bedre, men ikke optimalt.

Salter veiene

Salt gir en mindre glatt overflate på isen. Saltet ville også myknet isen noe slik at den lettere lar seg høvle vekk. Det er derfor besluttet at Oppegård i dag skal bruke salt enkelte steder på grunn av en ekstrem situasjon.

Denne beslutningen betyr ikke at salt vil bli brukt i utstrakt grad. Før vi eventuelt vurderer mer bruk av salt i fremtiden, må dette ses i forhold til miljøkonsekvensene, ikke minst i forhold til drikkevannskilden Gjersjøen.

Prioriterte områder

Planen er å salte alle bussruter, bratte bakker, gjennomgående veier som Augestadveien, Ormerudveien, Mellomåsveien, Bakkeveien, Frydenbergveien, Østliveien, Flåtestadveien, Nordåsveien, Rolf Presthus vei og Sætreskogveien. Veier rundt og ved skoler vil også bli saltet. Vi salter både på kjørevei og på fortau.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte oss på tlf. 66 81 90 90 eller sende en e-post til virksomhet UTE