Salgstider for øl

I forskriften er alkohollovens maksimaltider for salg og utlevering av øl lagt til grunn. Det følger av alkoholloven at salg og utlevering av øl ikke skal finne sted på søndag og helligdager, 1. og 17. mai.

Salg og utlevering av øl kan skje på følgende tider i Oppegård kommune:

Hverdager, kl. 08.00 – 20.00        
Lørdager, kl. 08.00 – 18.00        
Onsdag før skjærtorsdag, kl. 08.00 – 18.00        
Påskeaften, kl. 08.00 – 16.00        
Dagen før 1. mai, kl.  08.00 – 20.00*        
Dagen før 17. mai, kl. 08.00 – 20.00*        
Dagen før Kr. Himmelfartsdag, kl. 08.00 – 20.00        
Pinseaften, kl. 08.00 – 16.00     
Julaften. kl. 08.00 - 16.00    
Nyttårsaften, kl. 08.00 – 18.00        

* kl. 08.00 - 18.00 hvis dagen faller på en lørdag.
Det er ikke forbud mot å selge øl på valgdagen i Oppegård kommune.

Åpningstider for utsalgssteder

På helligdager og høytidsdager skal utsalgssteder som hovedregel holde stengt. Unntak fra dette gjelder bl.a. for utsalgssteder som i det vesentlig selger kiosk- og dagligvarer og har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm. Unntaket gjelder også bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm. Faste utsalgssteder kan holde åpent de siste tre søndagene før jul. kl. 14.00-20.00.

Følgende dager regnes som helligdager:

 • Søndager
 • Nyttårsdag
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • Første påskedag
 • Annen påskedag
 • Kr. Himmelfartsdag
 • Første pinsedag
 • Annen pinsedag
 • Første juledag
 • Annen juledag

Aktuell informasjon