Tidligere har sakspapirene for Fellesnemnda vært publisert på Oppegård og Ski kommunes politiske møtekalendere på nett. Fra neste møte skal sakspapirene for Fellesnemnda publiseres på Nordre Follos nettsider.

Du finner sakspapirene på møtekalenderen for Nordre Follo kommune

Neste møte i Nordre Follo fellesnemnd er 6. mars 2018. Møtene holdes  2018 i Ski. Leder i 2018 er ordfører i Ski Hanne Opdan. Nestleder er ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold.