Bilde: Denne gruppen presenterte 1970-tallet med klær og sanger

Barnehagen har jobbet med tema for hvert tiår den har vært i drift. Barna var delt inn i grupper som har tatt for seg 1970-tallet, 1980-tallet, 1990-tallet og 2000-tallet og frem til i dag. Under markeringen sang gruppene sanger knyttet til hvert tiår.

Ordfører Ildri Eidem Løvaas var invitert til markeringen og var imponert over sangene og arbeidet de hadde gjort med utstillingen. Det var stort engasjement og sangglede. De ansatte fulgte opp med å kle seg i tidsriktige klær og bidro til en livlig og flott gjennomført markering.

Kjente steder
En del av utstillingen var viet spesielle hus i nærområdet. Steder som barnehagen besøker når de er på turer. Bygningene er viktige historiske steder som butikker, forsamlingslokaler og lokale bedrifter.

Fakta
Sætreskogen barnehage er en fire-avdelings barnehage, som ligger på oversiden av Oppegård stasjon. Barnehagen åpnet høsten 1975.

I 1991 ble den utvidet med to avdelinger. Barnehagen har én avdeling for småbarn, tre for barn 2 - 5 år med til sammen 62 barn.

Barnehagen har et flott og variert uteområde med utfordringer for store og små. Med nærhet til skog og mark har barnehagen fokus på aktiviteter i skog og mark.