Løypa som skal ryddes er markert med de blå pilene på kartet. Du kan fortsatt bruke løypa som går langs Fløisbonnveien, men du må ta av deg skiene og gå den siste delen (fra det blå krysset på kartet). Traséen hugges i åtte meters bredde. Hogsten vil pågå utover i februar på denne strekningen. Deretter blir det hogst lenger nord.

Det er Skanska med sin underentreprenør som gjennomfører hogsten for Oppegård kommune.

Alternative løyper

Det kan være greit å unngå området mens hogsten pågår. Da er et alternativ å gå nordover over Fløisbonn-jordene og komme inn i marka ved Åsland. Eller du kan gå eller starte lenger syd og gå forbi OMA-butikken og over til marka via Grytetjern og viltovergangen lenger syd.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe i forbindelse med tilgangen til marka under byggeperioden og under hogsten eller den fremtidige byggeperioden, kan du ta kontakt med prosjektleder Ola Skarderud i virksomhet UTE, tlf. 66 81 90 90.