Flyttemelding

Sykehjemmet melder automatisk flytting til folkeregisteret for alle som får fast plass på sykehjemmet. Pårørende må selv sørge for adresseforandringer.

Klesvask

Sykehjemmet har eget vaskeri. Pårørende har ansvar for å merke klær med beboerens navn. Ulltøy og klær som krever spesiell behandling må pårørende ordne med selv.

Private eiendeler og verdisaker

Pasienter har ansvar for egne verdisaker og vi ønsker minst mulig verdisaker på rommet. Gjør eventuelt en avtale med administrasjonen om å oppbevare kontanter. Sykehjemmet tilbyr en pasientkonto der pasienten eller pårørende kan sette inn et beløp på en bankkonto som sykehjemmet administrerer. Vi har årlig revisjon.

Abonnementer

Man kan gjerne beholde abonnement på aviser og tidsskrifter. Avis og tidsskrift kan sendes til Høyås bo- og rehabiliteringssenter, Postboks 510, 1411 Kolbotn. Husk å merke med navn.

Radio og TV

Pasienter kan ha radio og TV på rommet. Sykehjemmet dekker lisensen.

Telefon

Pasienten må selv sørge for egen mobiltelefon

Lån av lokaler

Pasienter og pårørende kan låne lokaler mot depositum til ulike arrangementer.