Om barnehagen

Barnehagen har fire avdelinger med plass til ca. 65 barn, 0 - 6 år.

Vi jobber aktivt for å være en miljøvennlig barnehage, og ble i mars 2003 sertifisert som Miljøfyrtårn. I 2009 fikk barnehagen kvalitetsprisen for målrettet arbeid med å utvikle kvaliteten i barnehagens innhold for barn 1 - 3 år. Norsk forening til fremme av forsorg for barn (NFFB) står bak prisen.

Vår visjon er: ”Rognebærlia barnehage – det beste for barna”

I samarbeid med foreldrene ønsker vi å gi barna en best mulig barndom. Vi ønsker å gi dem en oppvekst hvor de ser seg selv som en positiv ressurs, og hvor de opplever glede og samhold med menneskene de omgir seg med. Vi legger vekt på å lytte til barna og la dem medvirke i hverdagen. Barna skal oppleve en hverdag med utfordringer og spennende aktiviteter, som gjør dem best mulig rustet til å møte framtiden.

Vi har en svært positiv og kompetent personalgruppe, som består av både kvinner og menn.

Satsingsområder

  • Fornøyde brukere
  • Sosial kompetanse og lek
  • Språkutvikling
  • Natur, miljø og helse
  • Engasjert og kompetent personale

Arbeidsmåter

Alle barna har en fast voksen som tilknytningsperson. Vedkommende sørger for at barnet får dekket sine behov for omsorg og hjelp til lek med andre barn hver dag.