Om barnehagen

Med vår flotte beliggenhet, stille og rolig tett inntil skogen på Rikeåsen, har vi mulighet til å være ute og utforske naturen hele året. Det er derfor naturlig for oss å fokusere på uteaktiviteter i det pedagogiske arbeidet vårt.

Vår visjon: ”Gode opplevelser i trygge omgivelser”

Det er viktig for oss som jobber i barnehagen at barna har gode opplevelser som gir dem gode minner fra tiden i barnehagen. En forutsetning for å få gode opplevelser er trygghet. Vi skal gjøre barnehagen og de ansatte til trygge omgivelser for barna. Det er viktig at alle i barnehagen kjenner visjonen i praksis. Dette er noe som legges til grunn for vårt arbeid i barnehagen.

Betaling

Barnehagen følger maksimalpris fastsatt av Stortinget, og tilbyr de samme moderasjonsordningene som de kommunale barnehagene. Foreldrene eier barnehagen ved at de kjøper en andel på kr 7500 når barnet begynner i barnehagen. Andelen betales tilbake når barnet slutter, men innskuddet forrentes ikke.

Egen nettside

Se også barnehagens egen nettside.