Det var ved den månedlige prøvetakingen i uke 34 i august en synlig økning av mengden av blågrønnalger (cyanobakterier) i Kolbotnvannet. Det ble derfor tatt en ekstra prøve i uke 35 for å måle mengden alger.  Mengden algegift av typen microcystin ble også målt.

Prøvene viser at mengden algegift av typen mikrocystin var lavere enn 0,5 μg/l. Internasjonale grenseverdier for drikkevann er 1 µg/l, så nivåene ligger under dette.

Følger utviklingen

Hver sommer tar vi vannprøver i Kolbotnvannet for kjemiske og biologiske analyser. Analyseresultatene viser at nivåene av algegiften microcystin har vært under 0,50 μg/l både i mai, juni, juli og august.

Mengden blågrønnalger var ganske høy i begynnelsen av august, men var avtagende fra uke 34 til uke 35. Det er derfor ingen indikasjoner på oppblomstring av giftproduserende alger i Kolbotnvannet. Vi tar nye prøver 20. september.

Har du spørsmål, kontakt UTE, tlf. 66 81 90 90 eller e-post UTE