Kristin Hovde Høidal

Rektor_100x150.jpg

E-post
Telefon: 66 81 32 01

I løpet av vinterferien 2017 tok jeg over som rektor ved Kolbotn skole. Jeg har arbeidet på Kolbotn skole siden år 2000, både som lærer og undervisningsinspektør og kjenner derfor skolen godt. Mitt ønske som rektor er at Kolbotn skole skal være en skole som er god for alle, både elever, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere. Jeg ønsker at alle skal trives, lære og utvikle seg både faglig og personlig.

Hilsen
Kristin Hovde Høidal, rektor