Rehabilitering handler om målrettet samarbeid mellom deg, dine pårørende og oss som fagfolk. Det er avgjørende at du selv ønsker å bidra i prosessen. Du setter dine egne mål, og vi jobber sammen med deg. Målet er at du skal mestre livet best mulig etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Hva er ditt behov?

Vi tilbyr to former for rehabilitering i hjemmet. Tilbudene er gratis. Hvis det blir nødvendig å samarbeide med andre tjenester, kan det medføre egenandeler.

Les mer om tilbudene her:

Hverdagsrehabilitering

Spesialisert rehabilitering

Har du spørsmål?

Send oss gjerne en e-post: Rehabilitering i hjemmet