Vedtatt detaljregulering for Trelasttomta

Oppegård kommunestyre vedtok detaljregulering for Trelasttomta 23. november 2015.

Målet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for ca. 550 boliger og et lokalsenter på Trelasttomta ved Myrvoll stasjon.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på reguleringsvedtaket innen tre uker.

Du kan sende klage på vedtaket, og eventuelt krav om innløsning til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune.

Frist for merknader: 24. desember 2015. Merk klagen med saksnummer 15/5459.

Her kan du se dokumentene i vedtaket om Detaljregulering for Trelasttomta