Varsel om mindre reguleringsendring

Reguleringsplan for Idrettspark Østre Greverud (vedtatt 29. januar 2009)

Reguleringsendringen går ut på justering av regulert veikant i tråd med dagens bruk. 144,5 m² fra gnr/ bnr 42/2 og 53 m² fra gnr/bnr 42/8 omreguleres fra boligformål til offentlig veiformål.

Berørte parter kan sende inn merknader til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, Postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune.

Kontaktperson Kristine Klavina, tlf. 66 81 91 21.

Merknader sendes innen 30. juni 2016 og merkes med saksnummer 16/2375.