Varsel om mindre reguleringsendring Østre Greverud

Gjelder reguleringsplan for Idrettspark Østre Greverud (vedtatt 29.01.09)

Reguleringsendringen går ut på å fjerne sikringssone rundt automatisk fredet vei/ hulvei i felt B1. Formålet er å kunne utnytte hele arealet til boliger i henhold til gjeldende formål i planen.

Berørte kan sende inn merknader til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller på e-post til Oppegård kommune. Merk forslaget med saksnummer 16/2375.

Frist for merknader er 25. november 2016