Storebukta - forhandling om utbyggingsavtale

Storebukta boligutvikling AS har begynt å regulere Storebukta i Kolbotn sentrum. Se planområdet på kartet.

Målet med reguleringen er å tilrettelegge for boliger og offentlig nærmiljøanleg. Kommunen vil gå i dialog med Storebukta Boligutvikling AS for å avklare behov for utbyggingsavtale i forbindelse med detaljregulering av boliger og nærmiljøanlegg i Storebukta. Utbyggingsavtalen vil bl.a. avklare fordeling av bidrag til å opparbeide offentlig infrastruktur knyttet til utviklingen av området.

Kommunen varsler oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i samsvar med pbl § 17-4.

Mer informasjon?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling, tlf. 66 81 90 90 eller saksbehandler Mette Kleppe, tlf. 66 81 90 32.