Ormerudveien fortettingsområde - utbyggingsavtale

Formannskapet har vedtatt å legge utbyggingsavtale for fortettingsområde i Ormerudveien ut på offentlig ettersyn.

En utbyggingsavtale skal legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager (plan- og bygningsloven § 17-4).

Utbyggingsavtalen skal fastsette partenes forpliktelser i utbyggingen av veianlegg og nye vann- og avløpsledninger i forbindelse med ombygging av Ormerudveien, krysset Fjellveien/Ormerudveien.

Mer informasjon?

Her kan du lese Utbyggingsavtalen  

For spørsmål om utbyggingsavtalen, kan du kontakte Samfunnsutvikling, tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til Samfunnsutvikling 

Frist for å sende inn merknader var 24. februar 2017