Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse

Oppegård kommunestyre vedtok 12. september 2016 Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse.

Det ble også vedtatt å oppheve den gamle Reguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen tre uker.

Klage på reguleringsvedtaket, og eventuelt krav om innløsning kan sendes Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller her på nett via Høringssvar. Merk klagen med saksnummer 15-1072.

Frist for å klage er 14. oktober 2016

Saksdokumenter

Samlet saksfremstilling  
Plankart  
Reguleringsbestemmelser  
Hensynet bak bestemmelsene