Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse

Oppegård kommune vedtok 8. mars. 2016 å legge forslag til Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse ut til offentlig høring.

Målet med områdereguleringen er å legge til rette for en forutsigbar utvikling i småhusområdene som ivaretar landskapet og det grønne småhuspreget. Planen vil gå foran eldre reguleringsplaner, slik at det kun blir en gjeldende plan per eiendom.

Se planforslag

Du kan se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og biblioteket i Kolben eller fra linkene lenger ned på siden.

Mer informasjon

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling, tlf. 66 81 90 90 eller e-post til Samfunnsutvikling.

Frist for merknader: 29. april 2016

Du kan sende merknader til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller via Høringssvar. Merk med saksnummer 15/1072

Planforslag

UMP= utvalg for miljø og plan