Forhandlinger om utbyggingsavtale

Rundkjøring i krysset Taraldrudveien/Sam Eydes vei/ Sofiemyrveien

Oppegård kommune starter forhandlinger med Kongeveien 49 Kolbotn AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av detaljregulering for ny kryssløsning i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien.

Forhandlinger blir varslet i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, første ledd.

Ny rundkjøring

Forhandlingene gjelder etablering av ny rundkjøring i Taraldrudveien. Avtalen skal sikre gjennomføring av detaljregulering for Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien, og rekkefølgebestemmelser i Detaljregulering for Kongeveien 49. Som følge av ny kryssløsning skal det også etableres ny atkomst for eiendommene i Sofiemyrveien 10-16.

Forslag til utbyggingsavtale blir lagt ut på høring med 30 dagers frist for merknader.

Mer informasjon?

For spørsmål om utbyggingsavtalen, kan du kontakte Samfunnsutvikling, tlf. 66 81 90 90, eller på e-post til Samfunnsutvikling

Innspill til forhandlingene?

Har du innspill til forhandlingene om utbyggingsavtale, kan du sende dem til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller via Høringssvar. Merk innspillet med saksnummer 16/4218.

Frist for å sende merknad er 17. desember 2016