Detaljregulering for deler av Taraldrudveien m.m.

Oppegård kommunestyre vedtok 14. mars 2016 detaljregulering for deler av Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien.

Målet med reguleringen er å erstatte dagens T-kryss med rundkjøring i krysset Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien, samt bygge ny adkomstvei til Sofiemyrveien 10-16. 

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på reguleringsvedtaket innen tre uker.

Klage på vedtaket, og eventuelt krav om innløsning, kan du sende til Oppegård kommune, Seksjon for samfunnsutvikling, Postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post: Oppegård kommune. Merk klagen med saksnummer 15/2053.

Plankart   
Planbestemmelser  

Fristen for å klage er 29. april 2016

taraldrudveien.jpg