Detaljregulering Ingierveien 2-4 og Ingierveien 6

Privat detaljregulering innen områdereguleringen for Kolbotn sentrum

Petter Bogen Arkitektkontor har varslet oppstart av detaljregulering for Ingierveien 2-4 og Ingierveien 6

Her kan du se varsel om detaljregulering for Ingierveien 2-4 og Ingierveien 6