Detaljregulering for Augestadveien 3

Oppegård kommunestyre vedtok detaljregulering for Augestadveien 3 den 9. mai 2016.

Målet med detaljreguleringen er å legge til rette for mindre håndverks- og industribedrifter.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen tre uker.

Klage på vedtaket, og eventuelt krav om innløsning, kan du sende til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post: Oppegård kommune.

Merk klagen med saksnummer 15/3919.

Frist for å klage er 9. juni 2016

Vedtak  
Planbeskrivelse  
Plankart  
Reguleringsbestemmelser