Detaljregulering feltene B1, B2, B3 og B4

Privat detaljregulering innen områdereguleringen for Kolbotn sentrum

Petter Bogen Arkitektkontor har varslet oppstart av detaljregulering for feltene B1, B2, B3 og B4

Her kan du se varsel om oppstart av detaljregulering for feltene B1, B2, B3 og B4