I år er det 75 år siden Norge ble okkupert av Tyskland og 70 år siden frigjøringen. Regjeringen ønsker i den anledning å dele ut en minnemedalje til militære og sivile som en anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.

Ordfører Thomas Sjøvold delte i går ut Regjeringens minnemedalje ved en mottakelse i Kolben. Her mottok flere med tilknytning til Oppegård heder for sin innsats under andre verdenskrig. Det var stolte mottakere av minnemedaljer som møtte sammen med nærmeste familie.  

- Denne utdelingen er en viktig påminnelse om at mange gjorde en innsats under krigen for at vi i dag kan leve i et fritt land. Ser vi rundt oss i dag og ser hva som skjer i verden, skal vi være glade og sette pris på den friheten vi har, sa ordfører Thomas Sjøvold under utdelingen og rettet en stor takk for innsatsen.

Ordfører Thomas Sjøvold og mottakere av medaljen sammen med familie

Det er Fylkesmannen som har besluttet tildeling og følgende mottok Regjeringens minnemedalje:

Per Jannum (f. 11. mars 1925)
Mottok medaljen for sin innsats i Pellegruppa fra tidlig i krigen samt for innsamling av informasjon om gods- og troppetransporter. Han leverte også illegale aviser.

Odd Bertelsen (f. 17. mai 1925)
Mottok medaljen for innsats i Milorg fra våren 1944. Han utførte vakthold og transport av våpen fra slippsteder i Sørmarka og var han med på å overta viktige steder i Ski og på Nesodden ved krigens slutt.

Rolf Aabakken (f. 24. mai 1922)
Mottok medaljen for distribusjon av illegale aviser og etterretning og var Milorgleder i Oppegård og Ski. Han var blant annet med å frakte våpen og ammunisjon fra slippsteder i Sørmarka og tok over viktige posisjoner i Ski og på Nesodden ved krigens slutt.

Thoralf Kalleberg (f. 30. september 1925)
Thoralf Kalleberg var soldat i de norske polititroppenes 3. Feltbataljon. Under frigjøringen i 1945 rykket bataljonen inn i Midt-Norge. Kalleberg deltok blant annet i operasjoner i Trøndelag.

Ordfører Thomas Sjøvold deler ut Regjeringens minnemedalje til Per Jannum

Per Jannum fikk utdelt sin medalje på Bjørkås sykehjem dagen før.

Tekst og foto: Robert B. Fekjær